Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Raport systemu pomiaru jakości powietrza za miesiąc marzec 2019 r.

Wtorek, 02 Kwiecień 2019

Anowe logo bbzk1

Raport systemu pomiaru jakości powietrza za miesiąc marzec 2019 r.

 

Legenda raportu:

  • ID instalacji - to numer instalacji,
  • ID sensora – oznacza numer seryjny czujnika, do odczytania raportu nie jest potrzebny
  • Nazwa – adres lokalizacji danego czujnika
  • Pozycja – współrzędne geograficzne lokalizacji czujnika
  • Kolumna A zawiera datę i godzinę pomiaru
  • Kolumna B – pomiar temperatury dla czujnika o ID instalacji 721 (który to czujnik należy odczytać tabelki na górze pliku)
  • Kolumna C – pomiar wilgotności dla czujnika  o ID instalacji 721
  • Kolumny D do G – kolejno pomiary ciśnienia, PM1, PM2.5 i PM10  dla czujnika  o ID instalacji 721
  • Kolumna H zawiera pomiar temperatury dla kolejnego czujnika. Potem PM2.5 dla tego czujnika i tak dalej.
  • Kolejne kolumny zawierają kolejne pomiary dla kolejnych czujników.

 

Archiwum newsów