Urząd Miejski w Dębicy - Logo

60 – lecie Miejskiej Orkiestry Dętej w Dębicy

Poniedziałek, 27 Maj 2019

mod8

W ubiegły piątek (tj.24 maja) w Domu Kultury „Mors” w Dębicy odbył się jubileuszowy koncert z okazji 60-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej i 50-lecia pracy Kapelmistrza Stanisława Świerka z Orkiestrą.

mod16 mod24 mod32 mod40 mod48 mod 1 mod 9 mod17 mod25 mod33 mod41 mod49 mod2 mod10 mod18 mod26 mod34 mod42 mod50 mod3 mod11 mod19 mod27 mod35 mod43 Dsc03199 mod44 mod4 mod12 mod20 mod28 mod36 mod13 mod21 mod29 mod37 mod45 mod5 mod6 mod14 mod22 mod30 mod38 mod46 mod7 mod15 mod23 mod31 mod39 mod47

Jubileusz uświetniły utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i marszowej w wykonaniu Orkiestry, solistów-wokalistów: Magdaleny Świerk – najstarszej wnuczki Stanisława Świerka, Kamila Pękali, Grzegorza Tomaszewskiego, Zdzisława Wojtynkiewicza oraz solistów instrumentalistów: Joanny Kisiel (piccolo) i Jakuba Gąsiora (ksylofon). Koncert poprowadził Jan Borek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, przypominając początki działalności Orkiestry. Miejska Orkiestra Dęta działa bowiem w Dębicy od 1959 roku. Przez 33 lata patronat nad zespołem sprawował „STOMIL”. Później pieczę nad nią przejął Urząd Miejski w Dębicy, a od 1995 roku orkiestra działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pierwszym dyrygentem był Mieczysław Poprawa, a gospodarzem i tamburmajorem Tadeusz Wojciechowski. Od 1970 roku pałeczkę dyrygencką przejął Stanisław Świerk, absolwent Akademii muzycznej w Krakowie, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Pendereckiego i Szkoły Muzycznej II st. w Dębicy.

Orkiestra koncertuje najczęściej w Dębicy, ale także w wielu miastach, miejscowościach południowo-wschodniej Polski. Koncertowała także poza granicami kraju , m.in. w : Czechosłowacji, Niemczech, Francji, Belgii, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. Brała udział w wielu przeglądach, festiwalach. Jest wielokrotnym laureatem Wojewódzkich Przeglądów w Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie, Krakowie, Tyczynie i Ogólnopolskich Konkursów, m.in. w: Opolu, Kędzierzynie Koźlu i Poznaniu.

 

Podczas uroczystości jubileuszowych Kapelmistrz Stanisław Świerk został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Miasta Dębicy Żagle Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii za całokształt działalności.

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk wraz ze swoim zastępcą Maciejem Małozięciem i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Janem Borkiem złożyli także gratulacje oraz wyrazy ogromnego szacunku dla wszystkich obecnych i byłych członków Orkiestry, wręczając dyplomy dla najstarszych stażem i wyróżniających się aktywnością. 

Na wniosek Burmistrza Miasta Dębicy i Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegoprzyznał ODZNAKĘ HONOROWĄ „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, która została wręczona podczas tegorocznych uroczystości jubileuszowych: Miejskiej Orkiestrze Dętej w Dębicy, Tadeuszowi Bekowi, Andrzejowi Stefanowi Korusowi, śp. Tadeuszowi Greckiemu - wieloletniemu Prezesowi Zarządu Orkiestry oraz Janowi Borkowi. Prof. Grzegorz Oliwa Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczył Odznaki Honorowe Związku dla członków Orkiestry. Odznaka złota z laurem: Marcin Grecki, Tomasz Soboń, Janusz Urban, Zdzisław Wojtynkiewicz.Odznaka złota: Joanna Kisiel, Anna Ruda, Łukasz Niedzielski. Srebrna Odznaka: Aneta Madura, Otylia Stanoch, Sławomir Mądro, Paweł Ragan, Jarosław Stelmach. Brązowa Odznaka: Karol Korus.

 

Jubileuszowy wieczór zakończył się Marszem Radetzkiego Johana Straussa w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.

Archiwum newsów