Urząd Miejski w Dębicy - Logo

60 – lecie Miejskiej Orkiestry Dętej w Dębicy

Poniedziałek, 27 Maj 2019

mod4

W ubiegły piątek (tj.24 maja) w Domu Kultury „Mors” w Dębicy odbył się jubileuszowy koncert z okazji 60-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej i 50-lecia pracy Kapelmistrza Stanisława Świerka z Orkiestrą.

mod12 mod20 mod28 mod36 mod44 mod5 mod13 mod21 mod29 mod37 mod45 mod6 mod14 mod22 mod30 mod38 mod46 mod23 mod31 mod39 mod47 mod7 mod15 mod8 mod16 mod24 mod32 mod40 mod48 mod 1 mod 9 mod17 mod25 mod33 mod41 mod49 mod2 mod10 mod18 mod26 mod34 mod42 mod50 mod3 mod11 mod19 mod27 mod35 mod43 Dsc03199

Jubileusz uświetniły utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i marszowej w wykonaniu Orkiestry, solistów-wokalistów: Magdaleny Świerk – najstarszej wnuczki Stanisława Świerka, Kamila Pękali, Grzegorza Tomaszewskiego, Zdzisława Wojtynkiewicza oraz solistów instrumentalistów: Joanny Kisiel (piccolo) i Jakuba Gąsiora (ksylofon). Koncert poprowadził Jan Borek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, przypominając początki działalności Orkiestry. Miejska Orkiestra Dęta działa bowiem w Dębicy od 1959 roku. Przez 33 lata patronat nad zespołem sprawował „STOMIL”. Później pieczę nad nią przejął Urząd Miejski w Dębicy, a od 1995 roku orkiestra działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pierwszym dyrygentem był Mieczysław Poprawa, a gospodarzem i tamburmajorem Tadeusz Wojciechowski. Od 1970 roku pałeczkę dyrygencką przejął Stanisław Świerk, absolwent Akademii muzycznej w Krakowie, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Pendereckiego i Szkoły Muzycznej II st. w Dębicy.

Orkiestra koncertuje najczęściej w Dębicy, ale także w wielu miastach, miejscowościach południowo-wschodniej Polski. Koncertowała także poza granicami kraju , m.in. w : Czechosłowacji, Niemczech, Francji, Belgii, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. Brała udział w wielu przeglądach, festiwalach. Jest wielokrotnym laureatem Wojewódzkich Przeglądów w Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie, Krakowie, Tyczynie i Ogólnopolskich Konkursów, m.in. w: Opolu, Kędzierzynie Koźlu i Poznaniu.

 

Podczas uroczystości jubileuszowych Kapelmistrz Stanisław Świerk został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Miasta Dębicy Żagle Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii za całokształt działalności.

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk wraz ze swoim zastępcą Maciejem Małozięciem i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Janem Borkiem złożyli także gratulacje oraz wyrazy ogromnego szacunku dla wszystkich obecnych i byłych członków Orkiestry, wręczając dyplomy dla najstarszych stażem i wyróżniających się aktywnością. 

Na wniosek Burmistrza Miasta Dębicy i Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegoprzyznał ODZNAKĘ HONOROWĄ „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, która została wręczona podczas tegorocznych uroczystości jubileuszowych: Miejskiej Orkiestrze Dętej w Dębicy, Tadeuszowi Bekowi, Andrzejowi Stefanowi Korusowi, śp. Tadeuszowi Greckiemu - wieloletniemu Prezesowi Zarządu Orkiestry oraz Janowi Borkowi. Prof. Grzegorz Oliwa Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczył Odznaki Honorowe Związku dla członków Orkiestry. Odznaka złota z laurem: Marcin Grecki, Tomasz Soboń, Janusz Urban, Zdzisław Wojtynkiewicz.Odznaka złota: Joanna Kisiel, Anna Ruda, Łukasz Niedzielski. Srebrna Odznaka: Aneta Madura, Otylia Stanoch, Sławomir Mądro, Paweł Ragan, Jarosław Stelmach. Brązowa Odznaka: Karol Korus.

 

Jubileuszowy wieczór zakończył się Marszem Radetzkiego Johana Straussa w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.

Archiwum newsów