Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Miasta Dębica

Środa, 22 Maj 2019

Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Miasta Dębica

W związku z pogarszająca się sytuacja hydrologiczną w dorzeczu rzeki Wisłoki oraz intensywnymi opadami deszczu ogłaszam na terenie gminy dnia 22 maja 2019 roku od godz. 03.00 stan alarmu przeciwpowodziowego.

Wprowadzam od godz. 03.00 dnia 22.05.2019 r. całodobowy dyżur w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, tel. 14, 638-82-59, 14 683-82-35, fax. 14 683-81-99 oraz 986.

 Burmistrz Miasta Dębicy

     Mariusz Szewczyk

Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Miasta Dębica – pobierz

Zarządzenie nr 149/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego – pobierz

  

Archiwum newsów