Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Czwartek, 23 Maj 2019

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tanecznym krokiem w wakacje 2019” w okresie od 07.06.2019 r. do 31.07.2019 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” z siedzibą w Dębicy, ul. Sportowa 24. Każdy w terminie do dnia 30 maja 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów