Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na stanowisko sezonowego klasyfikatora grzybów na Targowisku Miejskim w Dębicy

Czwartek, 23 Maj 2019

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na stanowisko sezonowego klasyfikatora grzybów na Targowisku Miejskim  w Dębicy

Burmistrz Miasta Dębicy zaprasza do składania ofert na stanowisko sezonowego klasyfikatora grzybów na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego

Oferty kandydatów należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

  1. Kandydaci powinni posiadać uprawnienia grzyboznawcy wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
  2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające  kwalifikacje i staż pracy.
  3. Zakres obowiązków do wykonania w trakcie realizacji umowy.
  4. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa-zlecenie.
  5. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. tel. 014/ 68-38-238.

Z wyrazami szacunku

  Mariusz Szewczyk

                     Burmistrz Miasta Dębicy

Dębica, 23 maja 2019 r.                                                      

                                    

Archiwum newsów