Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Projekt stażowy AKTYWNI OD ZARAZ

Piątek, 31 Maj 2019

Poprawiony plakat- aktywni od zaraz

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.

Formy Wsparcia:

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • Opracowanie/weryfikacja IPD
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)
  • Pośrednictwo pracy
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Staże zawodowe

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące woj. podkarpackie (zgodnie z KC) i należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach. Mamy jeszcze wolne miejsca.

 

https://lepszapraca.rze.pl/index.html  

Kontakt: prawnikon.projekty@gmail.com

Tel. 733-660-566

 

Archiwum newsów