Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień

Piątek, 14 Czerwiec 2019

mkrpa23

W czwartek 13 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień, który przeprowadzony został z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy.

mkrpa 8 mkrpa15 konkurs MKRPA kmkrpa 7 mkrpa16 mkrpa24 konk MKRPA mkrpa 9 mkrpa17 mkrpa25 k mrkpa 4 mkrpa10 mkrpa18 mkrpa27 konk MKRPA 4 mkrpa11 mkrpa 19 mkrpa28 k3 mkrpa 12 mkrpa20 mkrpa29 k mkrpa 2 mkrpa13 mkrpa21 mkrpa 30 k mkrpa5 mkrpa 14 mkrpa22 Mkrpa

Konkurs skierowany był do trzech grup, jako odrębnych kategorii, a mianowicie do uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół  ponadpodstawowych oraz wychowanków dębickich placówek wsparcia dziennego. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat uzależnień i związanych z tym zagrożeń oraz promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Zgodnie z obowiązującym regulaminem każda ze szkół mogła przekazać do udziału w ogólnomiejskim konkursie 10 najlepszych prac. Spośród nadesłanych 118 prac Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z  Panem Ryszardem Kucabem - Kierownikiem Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury wybrała te najlepsze.

W kategorii uczniów szkół podstawowych nagrodzeni zostali:

Igor Cudecki i Krzysztof Zieliński - SP Nr 3, Krystian Jasek - SP Nr 8 oraz Amelia Filipczak - SP Nr 11. Ponadto przyznano 6 wyróżnień, które otrzymali: Kornelia Musiał i Aleksandra Stukus – SP Nr 2, Julia Hul i Bartosz Maziarka - SP Nr 10, Oliwia Gałat – SP Nr 11 oraz Jakub Serafin – SP Nr 12.

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych nagrodzeni zostali:

Julia Kamaj i Monika Radwańska – uczennice III klasy gimnazjalnej w SP Nr 11, Jan Krzyżanowski – I LO i Karol Cwanek – ZSZ Nr 1. Wyróżniona została Kornelia Drzał – I LO.

 

W kategorii wychowanków dębickich placówek wsparcia dziennego nagrodzeni zostali:

Wanessa Gawrylyuk - „Zgrana Paka” przy ul. Sienkiewicza oraz Paulina Ziobro, Jakub Kowal i Dawid Kmiecik – „Promyki Nadziei”. Natomiast wyróżniona została Nadia Goc – Placówka OSP Dębica-Kedzierz oraz Martyna Mroczek – Placówka „Zgrana Paka” przy ul. Osiedle Matejki.


            Podczas uroczystego podsumowania, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, które wręczył Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk wraz z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Efektem przeprowadzonego konkursu jest też wystawa nagrodzonych prac, która jest dostępna do zwiedzania w  Urzędzie Miejskim w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 


 

Archiwum newsów