Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Wernisaż wystawy prac studentów – wręczenie nagród

Wtorek, 11 Czerwiec 2019

PK6

10 czerwca br. w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenów miasta Dębicy.

PK14 pk22 PK7 PK15 pk23 pk 16 pk24 PK 8 PK 1 PK9 pk17 pk25 Pk2 PK10 pk18 pk26 PK3 Pk11 pk19 pk27 PK4 Pk12 pk20 Dsc05732 PK5 PK13 pk21

Wystawa projektów stanowi okazję do prezentacji dorobku projektowego studentów, ale także promuje ich osiągnięcia oraz pracę dydaktyczną pracowników wydziału.

Od marca 2018 r., kiedy została podpisana pierwsza umowa pomiędzy dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jackiem Gyurkovich a burmistrzem Miasta Dębicy Mariuszem Szewczykiem, naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej wspierają nasze miasto w zakresie koncepcji i wizualizacji potencjalnego zagospodarowania terenów inwestycyjnych. Ze strony Wydziału Architektury PK projekt w Dębicy prowadzi kierownik Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej prof. dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski. W ramach współpracy burmistrz miasta ogłosił konkurs na wykonanie  koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Dworca PKP w Dębicy, przeznaczając na ten cel nagrody pieniężne dla najlepszych prac.

Jury Konkursu, które składało się z sędziów konkursowych, miało niełatwe zadanie przeanalizowania 61 prac pod względem zgodności architektury z założeniami urbanistycznymi oraz walorów kompozycji urbanistycznej i architektonicznej tworzących nową dzielnicę centralną Dębicy. Z powstałych prac została wykonana pokonkursowa wystawa. Podczas wernisażu  burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk i jego zastępcy oraz prof. dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski – profesor Politechniki Krakowskiej wręczyli okolicznościowe dyplomy i bony z nagrodami następującym studentom:

I nagroda – Aleksandra Wdowik

II nagroda – Hubert Zuber

III nagroda – Marta Górnicka

Wyróżnienie – Radosław Mazgaj

Wyróżnienie honorowe – Alicja Nowak

Wyróżnienie honorowe – Tomasz Polański

Podczas wernisażu burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk złożył wszystkim uczestnikom konkursu podziękowania i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z Politechniką Krakowską poprzez realizację kolejnych wspólnych projektów w przyszłości.

Wystawę pokonkursową będzie można obejrzeć do końca czerwca br. w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, przy ul. Akademickiej 8.

 Serdecznie zapraszamy!

 

Archiwum newsów