Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Semestr zimowy 2019 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego”

Czwartek, 10 Październik 2019

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Semestr zimowy 2019 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego” w okresie od 26.10.2019 r. do 26.12.2019 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła „Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120. Każdy w terminie do dnia 17 października 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów