Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Środa, 09 Październik 2019

Miasto dębica - herb

Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Treść zarządzenia

 

Archiwum newsów