Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Środa, 09 Październik 2019

Miasto dębica - herb

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Treść sprawozdania

Archiwum newsów