Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Czwartek, 23 Styczeń 2020

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 12/2020 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 13/2020 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia

Archiwum newsów