Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zakończono prace przy otworze geotermalnym

Wtorek, 14 Styczeń 2020

3

Firma EXALO DRILLING S.A., generalny wykonawca projektu pn. „Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta”, zakończyła prace wiertnicze przedstawiając wyniki dot. możliwości pozyskania wód geotermalnych.

Zakończono prace przy otworze geotermalnym Zakończono prace przy otworze geotermalnym

Celem projektu było rozpoznanie warunków hydrologicznych i termalnych oraz ujęcie wód termalnych utworów karbonu dolnego. Prace wiertnicze przy dębickim otworze GT-1 zlokalizowanym na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej trwały od jesieni 2019 roku. W styczniu otwór osiągnął głębokość końcową 3410 m.

W otworze nie nawiercono warstwy planowanej do ujęcia, która była potencjalnym kolektorem wód termalnych. Jednak podczas wiercenia otworu zaobserwowano perspektywę ujęcia wód termalnych z utworów jurajskich (na głębokości 1907-2836 m) o temperaturze 65-70 st. C. Wykonawca wraz z geologiem nadzorującym prace zasugerowali, aby tylko częściowo zlikwidować otwór (do głębokości 2845 m), co w przyszłości może pozwolić na prowadzenie dalszych prac polegających na przeprowadzeniu badań geofizycznych celem możliwości wydobycia wód termalnych z utworów jurajskich.

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk informuje, że miasto podejmie rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w kwestii możliwości podjęcia dalszych badań na nawierconym otworze Dębica GT-1.

Archiwum newsów