Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zakończono prace przy otworze geotermalnym

Wtorek, 14 Styczeń 2020

3
Zakończono prace przy otworze geotermalnym Zakończono prace przy otworze geotermalnym

Firma EXALO DRILLING S.A., generalny wykonawca projektu pn. „Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta”, zakończyła prace wiertnicze przedstawiając wyniki dot. możliwości pozyskania wód geotermalnych.

Celem projektu było rozpoznanie warunków hydrologicznych i termalnych oraz ujęcie wód termalnych utworów karbonu dolnego. Prace wiertnicze przy dębickim otworze GT-1 zlokalizowanym na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej trwały od jesieni 2019 roku. W styczniu otwór osiągnął głębokość końcową 3410 m.

W otworze nie nawiercono warstwy planowanej do ujęcia, która była potencjalnym kolektorem wód termalnych. Jednak podczas wiercenia otworu zaobserwowano perspektywę ujęcia wód termalnych z utworów jurajskich (na głębokości 1907-2836 m) o temperaturze 65-70 st. C. Wykonawca wraz z geologiem nadzorującym prace zasugerowali, aby tylko częściowo zlikwidować otwór (do głębokości 2845 m), co w przyszłości może pozwolić na prowadzenie dalszych prac polegających na przeprowadzeniu badań geofizycznych celem możliwości wydobycia wód termalnych z utworów jurajskich.

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk informuje, że miasto podejmie rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w kwestii możliwości podjęcia dalszych badań na nawierconym otworze Dębica GT-1.

Archiwum newsów