Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - "Konkurs Wokalny Tylko Polska Piosenka 2020"

Czwartek, 13 Luty 2020

Ogłoszenia

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs Wokalny Tylko Polska Piosenka 2020” w okresie od 27.02.2020 r. do 31.03.2020 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło „Dębickie Towarzystwo Muzyczno - Śpiewacze” z siedzibą w Dębicy, ul. Kraszewskiego 37. Każdy w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść ogłoszenia

Archiwum newsów