Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Pracownicy Zakładu Karnego w Dębicy obchodzili święto Służby Więziennej

Środa, 12 Luty 2020

Święto Służby Więziennej

W dniu dzisiejszym, 12 lutego br., funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Dębicy oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej odprawie z okazji Święta Służby Więziennej. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń i awansów wyróżnionym funkcjonariuszom Zakładu Karnego jako wyrazu uznania ich profesjonalnej służby.

Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej Święto Służby Więziennej

W uroczystości wziął udział Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk, który na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy Krzysztofa Kulczyckiego złożył gratulacje i słowa uznania za ofiarną pracę na rzecz dobra mieszkańców miasta. ,,Służba Więzienna to nowoczesna formacja, realizująca bardzo istotną misję. Pamiętając o swojej tożsamości, tradycji i historii Służba Więzienna angażuje się w szereg inicjatyw związanych z działalnością patriotyczną. Doceniamy Państwa profesjonalizm, odpowiedzialność, wyszkolenie i dyscyplinę. Dziękujemy za codzienny trud, a także dbałość o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców Dębicy”– powiedział burmistrz.

Obchody Święta Służby Więziennej stanowią nawiązanie do tradycji II Rzeczypospolitej. To właśnie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które tworzyły podwaliny nowoczesnego więziennictwa w odrodzonej Polsce. Dokonania współczesnej Służby Więziennej zgodnie z mottem „Ochrona, Bezpieczeństwo, Resocjalizacja" są dowodem na rzeczywisty profesjonalizm, zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Codzienne działania jednostki skierowane są zarówno na ochronę społeczeństwa, jego bezpieczeństwo jak i na resocjalizację skazanych, co wpływa na dobro lokalnej społeczności.

Archiwum newsów