Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Decyzja Burmistrza Miasta w sprawie koronawirusa

Środa, 11 Marzec 2020

Decyzja Burmistrza Miasta w sprawie koronawirusa

Obserwując rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Dębicy, w dniu 11 marca br.,

Zastępca Burmistrza Dębicy Maciej Małozięć, z upoważnienia Burmistrza Miasta, podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń, których organizatorem jest Urząd Miejski w Dębicy oraz wszystkie jednostki organizacyjne. Decyzja ta obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do organizatorów wydarzeń odbywających się na terenie miasta o przełożenie planowanych wydarzeń lub ich odwołanie. W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Urzędzie Miejskim w Dębicy, który w godzinach pracy urzędu pozostaje do dyspozycji pod numerem telefonu: (14) 683 82 35.

Zgodnie z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów, od jutra (12 marca br.) przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szczególnych przypadkach w dniach 12-13 marca placówki pozostaną otwarte, aby umożliwić rodzicom zaplanowanie opieki nad dziećmi. Od 16 marca wszystkie placówki zostaną zamknięte.                                                                

Przypominamy także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (14) 680 93 70, 604 871 272 lub oddział zakaźny szpitala, tel. (14) 680 84 08. Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Warto podkreślić, że duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami na bazie alkoholu. Apelujemy o zachowanie wszelkich form ostrożności, aby nie narazić siebie oraz innych na możliwość zachorowania.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy

Archiwum newsów