Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy

Czwartek, 12 Marzec 2020

Sesja grafika

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące udziału mieszkańców w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miejskiej w Dębicy, w kontekście nadzwyczajnej sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy informuje, że prawo udziału w tych posiedzeniach jest ustawowo gwarantowane i nie podlega ograniczeniu.

Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy przypomina osobom zainteresowanym udziałem w sesji Rady Miejskiej w Dębicy, a mającym obawy w związku z obecną sytuacją nadzwyczajną, o możliwości obejrzenia obrad sesji poprzez transmisję internetową https://www.youtube.com/channel/UCN21CDIEwl6uqSh8sg1KLgA?view_as=subscriber.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy postanowił również zawiesić pełnione w Ratuszu dyżury radnych Rady Miejskiej w Dębicy (w tym swoje) do odwołania. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy informuje o możliwości zgłoszenia spraw wymagających interwencji radnych telefonicznie do Biura Rady Miejskiej w Dębicy nr tel. 14 68 38 152 lub innymi kanałami komunikacji stosowanymi przez poszczególnych radnych.

Archiwum newsów