Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Komunikat z dnia 14 marca 2020 r.

Sobota, 14 Marzec 2020

komunikat

W sobotę 14 marca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyła się kolejna wideokonferencja z Wojewodą Podkarpacką Ewą Leniart. Jej tematem była aktualna sytuacja w kraju oraz w województwie podkarpackim, jak również podejmowane działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W spotkaniu wziął udział m.in. Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

W czasie spotkania Ewa Leniart poinformowała o wprowadzonych zmianach przy przekraczaniu granicy. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wojewoda podziękowała samorządowcom za dotychczasowe działania i współpracę. Przypomniała także o apelu, który skierowała do samorządowców w kontekście gromadzenia się grup ludzi, zwłaszcza młodych, zwracając uwagę na zakaz gromadzenia się w miejscach publicznych, w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się zagrożenia epidemii.

W związku z aktualną sytuacją Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk przekazuje następujące informacje i komunikaty:

1. Z dniem dzisiejszym (Zarządzenie nr 64/2020 z 14.03.2020 r.) zawieszone zostaje funkcjonowanie miejskich placów targowych.

2. Zaleca się wstrzymanie działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców prywatnych na innych targowiskach zlokalizowanych na terenie Dębicy.

3. W związku z wprowadzeniem w dniu wczorajszym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, ograniczającym udział w zgromadzeniach powyżej 50 osób, w poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej wezmą udział radni oraz przedstawiciele ratusza. Wszystkich zainteresowanych obradami sesji zachęca się do śledzenia transmisji internetowej: https://www.youtube.com/channel/UCN21CDIEwl6uqSh8sg1KLgA?view_as=subscriber.

4. W związku z zaleceniami dotyczącymi pozostania w domach, Straż Miejska w Dębicy będzie zwracała szczególną uwagę na większe grupy osób. Strażnicy będą przypominali zalecenia dotyczące konieczności pozostania w domach.

 

Za wszelkie utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane stanem wyższej konieczności i nadzwyczajną sytuacją w kraju po wprowadzeniu stanu epidemicznego. Liczymy na Państwa zrozumienie. O bieżącej sytuacji będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach.

Jednocześnie raz jeszcze apelujemy do mieszkańców o solidarną i odpowiedzialną postawę oraz pozostanie w domach.

 

Archiwum newsów