Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, załatw sprawę urzędową przez internet

Czwartek, 12 Marzec 2020

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, załatw sprawę urzędową przez internet

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dębicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym

apelujemy o ograniczenie  w miarę możliwości załatwienia spraw administracyjnych osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Apel ten kierujemy przede wszystkim do osób powracających z krajów i rejonów,  gdzie panuje epidemia, a także tych z objawami przeziębienia – gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwienia spraw administracyjnych za pomocą Internetu – wiadomości e-mail, Portal e-Usług Gminy Miasta Dębica.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec gminy Miasta Dębica (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej dokonując wpłaty na:

- rachunek indywidualny, znajdujący się w Państwa zawiadomieniu o wysokości stawki za odpady komunalne (śmieci) lub w decyzji podatkowej (podatek od nieruchomości)

lub

- rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci): 56 1240 1792 1111 0010 9574 1786

- rachunek bankowy dla pozostałych opłat : 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

W przypadku zapytań oraz sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny dzwoniąc bezpośrednio do wydziałów i biur Urzędu Miejskiego - http://debica.pl/wydzialy  lub spółek miejskich i jednostek organizacyjnych - http://debica.pl/jednostki

Apelujemy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiednią odległość od innych oczekujących w kolejce.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów. Informujmy, że miejskie jednostki zostały zobowiązane do częstszego mycia m.in. biurek, klamek, a MKS Sp. zo.o. mycia wnętrza autobusów, w tym m.in. poręczy i kasowników.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

Ratusz przypomina także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (14) 680 93 70, 604 871 272 lub oddział zakaźny szpitala, tel. (14) 680 84 08. Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Archiwum newsów