Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Wodociągi Dębickie oferują pomoc dla swoich klientów

Czwartek, 09 Kwiecień 2020

wodociągi dębickie

Spółka Wodociągi Dębickie, w związku z pandemią COVID-19 przedstawiła kilka propozycji osłonowych dla swoich klientów. Na pomoc mogą liczyć zarówno odbiorcy indywidualni, jak również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także podmioty świadczące niekomercyjne usługi dla mieszkańców.

Szanowni Państwo, trudna sytuacja, z którą przychodzi nam się mierzyć w związku z pandemią COVID-19, wymaga przewartościowania wielu celów. Zauważamy, że wielu z Państwa jest w cięższej sytuacji ekonomicznej. Dlatego wychodzimy do Klientów z drobną pomocą, na którą możemy sobie na chwilę obecną pozwolić. Przygotowaliśmy kilka propozycji osłonowych dla tych z Państwa, których sytuacja związana z wystąpieniem koronawirusa, dotknęła szczególnie.

KLIENCI INDYWIDUALNI:

 1. Klienci indywidualni mogą złożyć wniosek o odroczenie do 3 miesięcy terminu płatności faktur za marzec, kwiecień, maj 2020 r.
 2. Klienci indywidualni mogą złożyć wniosek o rozłożenie na  raty płatności faktur za marzec, kwiecień, maj 2020 r. Płatność może być rozłożona na max. 3 raty, płatne  w okresie do 30 listopada 2020 r.
 3. Ulgi wymienione w pkt 1 i 2 dotyczą Klientów, którzy nie mają zadłużenia dłuższego niż 2 okresy rozliczeniowe, poprzedzające marzec 2020 r.
 4. Za opóźnienia w płatności faktur wystawionych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłuższe niż 3 miesiące, nie będą naliczane odsetki.
 5. Do końca czerwca 2020 r. wstrzymane zostało wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.
 6. Do końca czerwca 2020 r. wstrzymane zostało odcinanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla Odbiorców, zalegających z płatnościami za wodę i ścieki.
 7. Usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do Odbiorcy wykonywane będą do końca czerwca 2020 r. bezpłatnie przez Wodociągi Dębickie.

MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA, A TAKŻE PODMIOTY ŚWIADCZĄCE NIEKOMERCYJNE USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW:

 1. Odbiorcy, będący w sytuacji, w której w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności albo problemów ekonomicznych mogą złożyć wniosek o odroczenie do trzech miesięcy terminu płatności faktur za marzec, kwiecień, maj 2020 r.
 2. Odbiorcy, wymienieni powyżej, mogą złożyć wniosek o rozłożenie na  raty płatności faktur za marzec, kwiecień, maj 2020 r. Płatność może być rozłożona na max. 3 raty, płatne w okresie do 30 listopada 2020 r.
 3. Ulgi wymienione w pkt 1 i 2 dotyczą Odbiorców, którzy nie mają zadłużenia dłuższego niż 2 okresy rozliczeniowe, poprzedzające marzec 2020 r.
 4. Za opóźnienia w płatności faktur wystawionych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłuższe niż 3 miesiące, nie będą naliczane odsetki.
 5. Do końca czerwca 2020 r. wstrzymane zostało wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.
 6. Do końca czerwca 2020r. wstrzymane zostało odcinanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla Odbiorców, zalegających z płatnościami za wodę i ścieki.

WSZYSTKIE WNIOSKI W SPRAWACH WYMIENIONYCH WYŻEJ PROSIMY SKŁADAĆ KORESPONDENCYJNIE LUB MAILOWO NA ADRESY WYMIENIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.wodociagi.debickie.pl

Archiwum newsów