Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dyrektorzy pozostaną przez rok

Środa, 20 Maj 2020

Przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów szkół

Burmistrz Mariusz Szewczyk podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, których kadencja kończy się 31 sierpnia br. W ten sposób czterech dyrektorów przedszkoli i dwóch dyrektorów szkół podstawowych pozostanie na swoich stanowiskach przez kolejny rok.

Zarządzenia mają związek z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią koronawirusa. Na podstawie obowiązujących aktów prawnych, miasto musiało unieważnić ogłoszone 2 marca br. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświaty.

– Planowaliśmy finalizację procedury konkursowej początkiem kwietnia, jednak w dobie pandemii okazało się to niemożliwe, dlatego już 24 marca br., zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, uchylone zostały zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konkursów – informuje wiceburmistrz Maciej Małozięć.

            Przepisy ministerialne precyzują, że w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty do 31 sierpnia 2021 r.

            Zgodnie z tymi zapisami burmistrz Mariusz Szewczyk przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora:

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi – Pani Dorocie Piękoś,

Szkole Podstawowej nr 10 im. Księdza Profesora Alojzego Nosala – Panu Mariuszowi Zającowi,

Przedszkola Miejskiego nr 5 – Pani Anicie Kalinie,

Przedszkola Miejskiego nr 6 – Pani Marzenie Pałce,

Przedszkola Miejskiego nr 11 – Pani Elżbiecie Wierzbanowskiej,

Przedszkola Miejskiego nr 12 – Pani Joannie Kramskiej.

Archiwum newsów