Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dodatkowe 6,5 mln dotacji dla Wodociągów Dębickich

Poniedziałek, 06 Lipiec 2020

Img_5618 (002) (copy)

W maju bieżącego roku Wodociągi Dębickie rozpoczęły starania o zwiększenie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

– Postępowania przetargowe oraz aktualizacja kosztorysów na zadania, które nie zostały rozpoczęte, wykazały, że rozszerzenie projektu o 10 mln zł (w tym 6,5 mln dotacji) jest niezbędne dla osiągnięcia założonych celów. 25 czerwca br., w trybie korespondencyjnym, zawarty został z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu – mówi prezes Zarządu Wodociągów Dębickich Jacek Gil.

Nowa wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 44,3 mln zł, w tym 28,3 mln dotacji z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wydłużony został również termin realizacji o rok tj. do 31 grudnia 2022 r.

Zakres projektu przewiduje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy, modernizację Oczyszczalni Ścieków, bezwykopową wymianę 6,5 km sieci kanalizacyjnych oraz wybudowanie 4 km nowej sieci kanalizacyjnej, m.in. na ul. Sportowej, Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej. Wdrożony zostanie inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, a także zakupiony samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci i transportu ścieków.

Archiwum newsów