Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Szkoły Wyższe

Szkoły Wyższe

 

Szkoły wyższe i pomaturalne w Dębicy

Wyrazem długofalowej polityki prorozwojowej miasta i regionu dębickiego jest stworzenie w Dębicy, przy sporym udziale władz miasta (m.in. poprzez przekazanie bezpłatnie obiektów na cele dydaktyczne), dynamicznego ośrodka oświatowego i akademickiego. W Dębicy działalnosc naukowo-dydaktyczną prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, który uruchomił w 2003 r. studia dzienne w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dębicy, wkrótce przemianowanym na Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego. Możliwość studiowania w tej uczelni mają także studenci z państw sąsiednich np. z Ukrainy czy Słowacji. Studia kończą się uzyskaniem stopnia magisterskiego.

W mieście istnieją ponadto: Centrum Edukacyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa, Europejska Szkoła Nowych Technologii, Kolegium Języków Obcych, Policealne Studium Zawodowe i in., Uczelnie mające swoje siedziby w Dębicy kształcą przyszłą, wykwalifikowana kadrę, odpowiednio przygotowaną do życia społecznego i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Na obszarach zajmowanych przez lata przez jednostkę wojskową  tworzy się „miasteczko akademickie”. Otwarciem w Dębicy swoich zamiejscowych ośrodków są zainteresowane kolejne renomowane krajowe uczelnie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Kościuszki 32
tel. 14 681 12 71, tel./faks 14 681 28 11

debica@uek.krakow.pl,

www.uek.krakow.pl

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Centrum Edukacyjne w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Konarskiego 10
tel. 14 681 36 37
fax. 14 670 32 13
www.wsiz.rzeszow.pl

Europejska Szkoła Nowych Technologii
39-200 Dębica, Rynek 21
tel/fax. 14 676 08 02
www.esnt.fdf.pl
e-mail: esnt@esnt.debica.edu.pl

Policealne Studium Zawodowe w Dębicy
Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie
39-200 Dębica, ul.Konarskiego 10
tel. 14 670 32 13