Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Niska emisja

Sun-358958_960_720

Niska emisja to zanieczyszczenia (głównie pyły i gazy) emitowane do środowiska kominami o wysokości do 40 m, poprzez nieefektywne spalanie paliw stałych. Do powstania niskiej emisji przyczynia się palenie niskiej jakości paliw, w tym śmieci, a także ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi kotłami. Z powodu niskiej emisji do organizmu przenikają trujące pyły i substancje.

Do najpoważniejszych następstw „niskiej emisji” zalicza się:
•    zapalenie błony śluzowej nosa,
•    gardła,
•    oskrzeli,
•    nowotwory płuc,
•    astma,
•    przewlekła obturacyjna choroba płuc
•    zaburzenia rytmu serca

Przyczyny powstania „niskiej emisji”:
•    spalanie paliw stałych w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych urządzeniach grzewczych małej mocy,
•    brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do standardów emisji z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW,
•    brak uregulowań w odniesieniu do jakości paliw stałych, przede wszystkim węgla,
•    niska świadomość społeczna o wysokiej szkodliwości zanieczyszczeń,
•    brak informacji o najnowszych kotłach c.o. oszczędzających paliwo stałe (węgiel, drewno) i o małych wskaźnikach emisji toksycznych zanieczyszczeń.
Jednym z priorytetów do walki z „niską emisją”  są inwestycje w odnawialne źródła energii.  Aktualnie Gmina Miasta Dębica jest w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 
 
Pomiar jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Dębicy

Monitoring stanu powietrza
http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/component/content/article/62-articles/306-indeks-jakosci-powietrza-debica


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica
 http://debica.pl/strony/gospodarka/plan-gospodarki-niskoemisyjnej

 

Ulotka - zobacz