Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Oświadczenia majątkowe 2007 - 2008 - część I

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2007 - CZĘŚĆ I

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - wyciąg

 

 

 

 • Adamek Paweł

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Bal Andrzej

[strona 1[strona 2] [strona 3] [stona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Barszcz Renata

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Bizoń Jan

[strona 1[strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Borek Jan

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Broda Wiesław

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Brożyna Krystyna

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Buszek Wiesława

[strona 1[strona 2] [strona 3]

 • Ciecieręga Tadeusz

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Czarnik Edyta

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Czudecki Andrzej

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Dankowska Małgorzata

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Drobot Stanisława

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [korekta]

 • Drzymała Zbigniew

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Dymitrowski Jacek

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Dziewulak Halina

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Gawlik Tomasz

[strona 1[strona 2] [strona 3]

 • Gągała Jerzy

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Gil Jacek

[strona 1[strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Godzisz Zbigniew

[strona 1[strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Grabowski Marek 1
[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]
 • Grabowski Marek 2

[strona 1[strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Hebda Małgorzata

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Hochołowski Andrzej

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Iwasieczko Wojciech

[strona 1] [strona 2]  [strona 3] [strona 4]

 • Jarosławski Marcin  

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Juraszek Henryk 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] 

 • Kaczor Ryszard

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Kałucka Alicja

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kamiński Marek

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kantor Danuta

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Kędzior Małgorzata

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kęsik Elżbieta

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kliś Dorota 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kobos Halina

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Kowalska Marzena

[strona 1] [strona 2] [strona 3] 

 • Kozak Ireneusz

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kramska Joanna

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona4] [strona 5]

 • Krawczyk Krzysztof

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kruczek Zbigniew

[strona 1] [strona2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Kwiatek Ewa

[strona 1] [strona 2] [strona 3]