Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Oświadczenia majątkowe 2008 - 2009 - część I

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2008 - CZĘŚĆ I

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - wyciąg

 

 

 

 • Adamek Paweł

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Bal Andrzej

[strona 1[strona 2] [strona 3] [stona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Barszcz Renata

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Bizoń Jan

[strona 1[strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Borek Jan

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Broda Wiesław

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Buszek Wiesława

[strona 1[strona 2] [strona 3]

 • Ciecieręga Tadeusz

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Czarnik Edyta

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Chęciek Piotr 1

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Chęciek Piotr 2

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Czudecki Andrzej

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5]

 • Dankowska Małgorzata 1 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Dankowska Małgorzata 2 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Dankowska Małgorzata 3 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Drobot Stanisława

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Drzymała Zbigniew

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Dymitrowski Jacek 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Dziewulak Halina 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Gawlik Tomasz 

[strona 1[strona 2] [strona 3]

 • Gągała Jerzy

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Gil Jacek

[strona 1[strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Godzisz Zbigniew

[strona 1[strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Grabowski Marek 
[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]
 • Hebda Małgorzata 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]  [strona 4]

 • Hochołowski Andrzej

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Iwasieczko Wojciech 

[strona 1] [strona 2]  [strona 3] [strona 4]

 • Jarosławski Marcin  

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Juraszek Henryk 1

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] 

 • Juraszek Henryk 2 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] 

 • Juraszek Henryk 3 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] 

 • Kaczor Ryszard

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Kałucka Alicja 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kamiński Marek 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kamiński Tadeusz 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 

 • Kantor Danuta 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kędzior Małgorzata 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kęsik Elżbieta 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kliś Dorota 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kobos Halina 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4]

 • Kochanowski Zbigniew 1

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Kochanowski Zbigniew 2

[strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Kowalska Marzena 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] 

 • Kozak Ireneusz 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kramska Joanna 

[strona 1] [strona 2] [strona 3] 

 • Krawczyk Krzysztof 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]

 • Kruczek Zbigniew

[strona 1] [strona2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6]

 • Kwiatek Ewa 

[strona 1] [strona 2] [strona 3]