Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Oświadczenia majątkowe 2011 - 2012 - część I

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2011 - część I

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - wyciąg

kierownicy i urzędnicy jednostek organizacyjnych samorządu oraz osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnych osób prawnych

Adamek Paweł  

Bizoń Jan strona 1, strona 2, strona 3

Broda Wiesław

Buszek Wiesława

Chęciek Piotr

Czarnik Edyta

Czudecki Andrzej

Drobot Stanisława

Drzymała Zbigniew

Dymitrowski Jacek

Gawlik  Tomasz

Gil Jacek

Grabowski Marek

Hebda Małgorzata

Hołubowska  Ewa  (wstępne)

Iwasieczko Wojciech

Juraszek Henryk

Kalina Anita

Kantor Danuta

Kantor Danuta  (końcowe )

Kędzior Małgorzata

Kęsik Elżbieta

Klis  Agata  (wstępne) 

Klis Danuta 

Kobos Halina

Kowalska Marzena

Kozak Ireneusz

Kramska Joanna

Laskowska Marta

Mazur Robert

Michoń Teresa

Minorczyk Małgorzata (wstępne)

Minorczyk Małgorzata (roczne)

Nicos Grzegorz strona 1, strona 2, strona 3

Pałka Marzena

Pierzchała Dariusz

Piękos Dorota 

Podraza Małgorzata

Podraza  Małgorzata  (końcowe)

Rachwał Jan

Skórska Marta   (roczne)

Socha Ewa

Socha Marzena

Sosin Joanna (wstępne)

Sosin  Joanna  ( końcowe )

Sozańska Anna

Szczepanik Anna

Tomaszewska Grażyna

Wierzbanowska Elżbieta

Wróbel Tomasz

Zając  Mariusz

 

kierownictwo i urzędnicy Urzędu Miejskiego w Dębicy 

Jarosławski  Marcin               

Gągała Jerzy (wstępne)

Krawczyk  Krzysztof  (roczne)

Krawczyk  Krzysztof   (końcowe)

Kurzawa  Marek

Małozięć  Wioletta

Miler Zofia 

Pasieka  Stanisława

Pupa  Zdzisław  (wstępne)

Pupa  Zdzisław  (roczne) 

Puzio  Anna

Rogowski  Roman

Rojek-Kałek  Monika

Różańska  Małgorzata

Sieradzki  Robert

Solecka  Agnieszka

Tryba-Kłęczek  Dorota

Trojan  Mariusz

Wisniewski  Marek 

Wolicki  Paweł

Wójcik  Zofia

Zawisza  Jadwiga

 

radni Rady Miejskiej w Dębicy

Bal  Andrzej

Barszcz Renata

Bieszczad Stefan

Ciecieręga  Tadeusz

Ciszek  Stanisław

Gągała  Jerzy

Herba Wacław

Leski  Stanisław

Marucha  Adam

Mroczek  Szczepan

Nylec  Andrzej

Ożóg  Joanna

Pasek  Mateusz 

Pękala  Ryszard

Podlasek  Tomasz

Roztoczyński  Roman

Sak  Kazimierz

Sieradzki  Józef

Śliwa  Jarosław

Smoła  Mateusz

Szewczyk  Mariusz

Trojan Zenon