Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Oświadczenia majątkowe 2013 - 2014

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2013 ROK I OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W 2014 ROKU


Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. 594 ze. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ograniczeniu prowadzania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (teks jednolity Dz. U. 2006 Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.)


Radni Rady Miejskiej w Dębicy:

Bal  Andrzej

Barszcz Renata

Bieszczad Stefan

Ciecieręga  Tadeusz

Ciszek  Stanisław

Herba Wacław

Leski  Stanisław

Marucha  Adam

Mroczek  Szczepan

Nylec  Andrzej

Ożóg  Joanna

Pasek Mateusz

Pękala  Ryszard

Podlasek  Tomasz

Roztoczyński  Roman

Sak  Kazimierz

Sieradzki  Józef

Smoła  Mateusz

Szewczyk  Mariusz

Śliwa  Jarosław

Trojan Zenon

 
Burmistrz Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta:
 
Wolicki Paweł

Trojan Mariusz

Gągała Jerzy

Puzio Anna


Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza:

Adamek Paweł

Bednarek Małgorzata

Broda Wiesław

Buszek Wiesława

Chęciek Piotr

Czarnik Edyta

Czudecki Andrzej

Drobot Stanisława

Drzymała Zbigniew

Dymitrowski Jacek

Gawlik  Tomasz

Gil Jacek

Grabowski Marek

Hebda Małgorzata

Hołubowska  Ewa

Iwasieczko Wojciech

Jamróz Agnieszka
Jarosławski  Marcin

Juraszek Henryk

Kalina Anita

Kędzior Małgorzata

Kęsik Elżbieta

Kliś  Agata

Kliś Dorota

Kobos Halina

Kowalska Marzena

Kozak Ireneusz

Kramska Joanna

Laskowska Marta

Łoś-Kamiński Tadeusz

Małozięć  Wioletta

Mazur Robert

Michoń Teresa

Miler Zofia

Minorczyk Małgorzata

Pałka Marzena

Paruzel Janusz

Pasieka  Stanisława

Pierzchała Dariusz

Piękoś Dorota

Rachwał Jan

Rogowski Roman

Rojek-Kałek Monika

Rokosz Katarzyna

Rokosz Katarzyna - korekta

Różańska Małgorzata

Sieradzki Robert

Skowron Monika

Skórska Marta

Socha Ewa

Socha Marzena

Sozańska Anna

Szczepanik Anna

Tomaszewska Grażyna

Tryba-Kłęczek Dorota

Wierzbanowska Elżbieta

Wiśniewski Marek

Wójcik Zofia

Wróbel Tomasz

Zając  Mariusz

Zawisza Jadwiga