Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dyżury Radnych

Uprzejmie informujemy o terminach dyżurów

pełnionych przez Radnych Rady Miejskiej w Dębicy.

 

Terminy dyżurów pełnionych przez Radnych Rady Miejskiej w Dębicy

Radni Rady Miejskiej w Dębicy pełnią dyżur w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. 151 w  każdą środę w godz. 1330 - 1530.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok.152 w każdy czwartek w godz. 1400 – 1600.

 

W okresie wakacyjnym Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej nie pełnią dyżurów.

W sprawach pilnych można kontaktować się z Przewodniczącym poprzez Biuro Rady Miejskiej (tel. 14 683-81-52)