Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 29 grudnia 2020 r., o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmiany uchwały Nr LVIII/695/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedli w Dębicy zmienionej uchwałą Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r.
2. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dębicy.

IV. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał
Transmisja sesji on- line