Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dane do sprawozdania za 2023 r.

Loading...

PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym 2023, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy – 42188

Liczba mieszkańców gminy w 1995 r. wg danych GUS – 48769

Łączna masa odebranych w 2022 r. odpadów o kodzie 200301-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 8898,3150 Mg

Masa odebranych w I półroczu 2022 r. odpadów o kodzie 200301-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4449,1575 Mg

Masa odebranych w II półroczu 2022 r. odpadów o kodzie 200301-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4449,1575 Mg