Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Podpisano umowę na realizację przebudowy Mościckiego i Metalowców

20 września 2021

Jeszcze w tym roku ruszy długo oczekiwany przez mieszkańców remont trzech odcinków dróg przy ul. Mościckiego i Metalowców. W sumie do przebudowania jest ponad 2 km drogi. Władze miasta podpisały dzisiaj umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, która ma być gotowa w 2023 roku.

Podpisano umowę na realizację przebudowy Mościckiego i Metalowców
Podpisano umowę na realizację przebudowy Mościckiego i Metalowców
Dofinansowanie ulic
Podpisano umowę na realizację przebudowy Mościckiego i Metalowców
Dofinansowanie ulic
Podpisano umowę na realizację przebudowy Mościckiego i Metalowców
Dofinansowanie ulicDofinansowanie ulic

Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę dwóch odcinków ul. Mościckiego. Pierwszy od ul. Świętosława do skrzyżowania z małą obwodnicą północną, przed firmą Tikkurila Polska SA. Drugi od skrzyżowania za firmą Tikkurila Polska SA do skrzyżowania z ul. Metalowców oraz trzeci – ul. Metalowców do skrzyżowania z ul. Sandomierską.

Przetarg na realizację zadania wygrała firma Eurovia Polska, która po przekazaniu placu budowy przygotuje tymczasową organizację ruchu na czas trwania remontu. – Jako firma, która działa na rynku lokalnym, przede wszystkim staramy się, aby nie utrudniać komunikacji dla lokalnego ruchu. Będziemy jednocześnie starać się, aby było bezpiecznie i z pożytkiem dla użytkowników tych dróg – zapewnia Marek Kaczmarczyk, dyrektor regionalny Eurovia Polska.

Firma zrealizuje tę inwestycję w dwóch etapach za prawie 13 mln złotych (12 789 826,28 zł). Na przebudowę ulicy Mościckiego i Metalowców Miasto Dębica otrzymała 6,3 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Mieszkańcy tamtego terenu i osoby, które dojeżdżają do pracy na Dębicki Park Przemysłowy już od dawna wnioskowali o remont tej drogi. Jest to duża inwestycja. Największa drogowa w ostatnim dziesięcioleciu – mówi Jerzy Sieradzki zastępca burmistrza Dębicy. W czasie trwania przebudowy będą utrudnienia w ruchu o których mieszkańcy będą informowani m.in. za pośrednictwem strony internetowej miasta.

Zakres prac obejmować będzie następujące elementy:

 ul. Mościckiego, odcinek 1 (0,684 km) – zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, chodników na całej długości, zjazdów, oświetlenia, przebudowę skrzyżowania z ul. Świętosława, przebudowę skrzyżowania z ul. Kosynierów Racławickich oraz przebudowę obiektu mostowego,

 ul. Mościckiego, odcinek 2 (1,077 km) – zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia, przebudowę skrzyżowania na połączeniu przebudowywanych odcinków dróg gminnych (ul. Metalowców i ul. Mościckiego) oraz drogi gminnej nr 106297R, zadanie obejmuje także przebudowę obiektu mostowego,

 ul. Metalowców (0,328 km) – zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 105888R wraz z budową kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia, przebudowę skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Sandomierską oraz przebudowę skrzyżowania na połączeniu przebudowywanych odcinków dróg gminnych (ul. Metalowców i ul. Mościckiego). Zadanie obejmuje także przebudowę obiektu mostowego, tj. budowę przepustu drogowego (w ciągu ul. Metalowców), przejmującego funkcję istniejącego, przeznaczonego do rozbiórki przepustu oraz otwartego koryta potoku Budzisz.

Marek Kaczmarczyk-dyrektor regionalny Eurovia Polska
Jerzy Sieradzki- zastępca burmistrza Dębicy