Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/23

31 stycznia 2022
Loading...

1 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych w Dębicy. Nabór prowadzony jest w formie stacjonarnej.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Dębicy, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca i potrwa do 25 marca 2022 r. W terminie tym należy złożyć kartę zapisu dziecka do wybranego przedszkola (rodzice mogą składać karty maksymalnie do trzech placówek). 

Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Do każdej z wybranych placówek należy złożyć oddzielny wniosek.  W dokumentach należy określić kolejność wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów trwać będzie do 1 kwietnia.  Natomiast listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym będą znane 11 kwietnia. Z kolei postępowanie uzupełniające będzie trwać od 6 do 17 czerwca 2022 roku.

Przypominamy również, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 28 lutego. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Nabór kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych będzie  odbywać się od 1 do 31 marca 2022 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, w obwodzie której mieszkają składają w ww. terminie zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa należy złożyć do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie dziecka. Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej trwać będzie do 15 kwietnia. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną udostępnione 23 maja. Natomiast postępowanie uzupełniające trwać będzie od 27 czerwca do 12 sierpnia 2022 roku.

Zasady rekrutacji do klas i szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Dębica jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2022/23
Zgłoszenie obwodowe do szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/23
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego