Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rok bł. Edmunda Bojanowskiego w Dębicy

09 czerwca 2021

Dębiccy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego. To hołd oddany pedagogowi, społecznikowi a przede wszystkim założycielowi Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, w sto pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci.

Błogosławiony Edmund Bojanowski był pedagogiem, twórcą ochronek wiejskich, działaczem społecznym, a przede wszystkim założycielem Zgromadzenia Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, znanego jako Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich.

– To dzięki błogosławionemu, przy wsparciu hrabiego Karola Raczyńskiego, w 1882 roku do Dębicy przybyły pierwsze trzy siostry służebniczki. Od tego czasu zgromadzenie bardzo się rozwinęło, zarówno liczebnie jak również duchowo. Siostry są zaangażowane w pracę na rzecz społeczności naszego miasta. Pracują w ochronkach, świetlicach, szkołach i przedszkolach, prowadzą m.in. Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. Stanowią istotną część historii naszego miasta – mówi Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy.   

W ramach Roku Błogosławionego będą realizowane w mieście przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, kulturalnym i religijnym. Już w najbliższą niedzielę, w kościele pw. Ducha św. w Dębicy odbędzie się msza św. inaugurująca obchody 150. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego.

Maciej Małozięć-wiceburmistrz Dębicy