Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zastępca Burmistrza Jerzy Sieradzki

Loading...

Zastępca Burmistrza Miasta Jerzy Sieradzki
Przyjmowanie mieszkańców: czwartki godz. 9 – 13
(po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia)
Kontakt: tel. 14 683 81 04 / fax 14 683 81 62

Wykształcenie
Ur. 11 lipca 1978 r. w Ropczycach. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury. Podczas studiów, w latach 2000-2002 pracował w krakowskich biurach projektowych.

Doświadczenie zawodowe
Po ukończeniu studiów podjął pracę w dębickiej firmie budowlanej. W 2005 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Dębicy w Wydziale Inwestycji i Projektowania.
Od 2007 r., po utworzeniu w Urzędzie Miejskim Biura Zamówień Publicznych, został jego kierownikiem. Od 2009 r. do 2012 r. w Wodociągach Dębickich brał udział w pracach Jednostki Realizującej Projekt „Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”. Od 2017 r. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
W styczniu 2019 r. objął funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Dębicy.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dębicy:

 1. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 2. Wydział Infrastruktury Miejskiej,
 3. Wydział Gospodarki Przestrzennej,
 4. Wydział Gospodarki Komunalnej,
 5. Wydział Rozwoju Miasta,
 6. Wydział Ochrony Środowiska,
 7. Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami.

Sprawuje nadzór nad następującymi spółkami miejskimi:

 1. Zakład Usług Miejskich,
 2. Wodociągi Dębickie,
 3. Administracja Domów Mieszkalnych,
 4. Miejska Komunikacja Samochodowa,
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.