Uwaga!
DĘBICA DLA UKRAINY – akcja pomocy
Serwis informacyjny Miasta Dębica

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021
Loading...

13 grudnia 1981 r. władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Na ulice wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone, pojawiły się oddziały wojska i milicji. Aby uczcić ofiary stanu wojennego władze samorządowe, przedstawiciele związków zawodowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych spotkali się pod krzyżem na Placu Solidarności w Dębicy, gdzie po modlitwie delegacje złożyły kwiaty.

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Hołd ofiarom komunistycznego zniewolenia

Dębickie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, tradycyjnie odbyły się na Placu Solidarności. Modlitwie w intencji ofiar stanu wojennego, przewodniczył ks. prałat Józef Dobosz, kapelan Solidarności. Wcześniej, Waldemar Cieśla i Andrzej Bal szefowie solidarnościowych struktur, wręczyli medale 40-lecia „Solidarności” staroście dębickiemu Piotrowi Chęćkowi oraz burmistrzowi Dębicy Mariuszowi Szewczykowi. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty przy Krzyżu Solidarności, który został postawiony w miejscu mszy św. odprawionej w maju 1981 r., w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przy tym krzyżu mieszkańcy Dębicy potajemnie składali znicze i gromadzili się na modlitwie w okresie stanu wojennego.

Stan wojenny 1981-1983

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Na ulice polskich miast i wsi wyjechały czołgi, pojazdy opancerzone, wozy bojowe oraz wyprowadzono 80 000 żołnierzy, 30 000 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Od godzin porannych media transmitowały przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego – I sekretarza PZPR, szefa rządu, MON i przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w którym informował o wprowadzeniu stanu wojennego na obszarze całego państwa. Rozpoczęły się aresztowania i internowania działaczy „Solidarności” i opozycjonistów. Tam gdzie wybuchały strajki i protesty przeciwko zbrodniczym działaniom komunistycznych władz, aparat bezpieczeństwa PRL przystępował do ich siłowego tłumienia. Stan wojenny trwał  586 dni i oficjalnie został zniesiony 22 lipca 1983 roku. W czasie jego trwania władza zakazała zgromadzeń, strajków, ograniczono także możliwość przemieszczania się i wyłączono telefony. Wydano 10 132 decyzji o internowaniu, które dotyczyły 9 736 osób, w tym 1 008 kobiet i 8 728 mężczyzn (niektórzy byli internowano ponownie). W stosunku do 424 osób uchylono decyzje o internowaniu na skutek zastosowania wobec nich aresztu tymczasowego.

Akcja „Światło Wolności”

W 40. rocznice wprowadzenia stanu wojennego zachęcamy do wzięcia udziału w akcji upamiętnienia tragicznych wydarzeń poprzez zapalenie o godz. 19:30, w oknach naszych domów i mieszkań „Świateł Wolności”. W ten sposób dajmy wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami. Akcja zainicjowana kilka lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.