Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Loading...

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami
Kierownik: Jolanta Paździor
Pokój nr 212, tel. 14 683 82 12
e-mail: jolanta.pazdzior@umdebica.pl

Pokój nr 211, tel. 14 683 82 11
e-mail: wieslaw.janowski@umdebica.pl
e-mail: miroslaw.rdzak@umdebica.pl
e-mail: magdalena.ziobro@umdebica.pl

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami, realizuje zadania z zakresu:
– obsługa wniosków w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
– przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami,
– wydawanie w imieniu Burmistrza Miasta Dębicy decyzji administracyjnych  w   sprawie refundacji kosztów nauki zawodu,
– prowadzenie ewidencji zawieranych na terenie miasta umów na przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych.

Wniosek w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy można złożyć w formie elektronicznej na platformie https://e-uslugi.debica.pl/  lub w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Co musisz zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

document
Informacja dla pracodawców dotycząca warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
document
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
document
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
document
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
document
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
document
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
document
Klauzula RODO
document
Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń nakazów zakazów COVID-19
document
Oświadczenie pracodawcy o statusie RZEMIEŚLNIKA