Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zastępca Burmistrza Małgorzata Rauch

Loading...

Zastępca Burmistrza Miasta Małgorzata Rauch
Kontakt: tel. 14 683 81 04

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dębicy:

  1. Urząd Stanu Cywilnego
  2. Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Dębicy:

  1. Miejski Zarząd Oświaty
  2. Biblioteka Pedagogiczna
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  5. Centrum Integracji Społecznej
  6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji