Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Osiągnięte poziomy

Loading...

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za 2022 r. – 12,93%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2022 r. – 0,74%