• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Państwowa Straż Pożarna w Dębicy

  Loading...

  Działa na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 oraz Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy działa na terenie miasta Dębicy i powiatu dębickiego.

  W skład Komendy Powiatowej PSP w Dębicy wchodzą dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze.

  Zakres działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy obejmuje m.in.:
  – organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
  – wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
  – rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  – nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

  Państwowa Straż Pożarna w Dębicy
  ul. Poddęby 6 A
  39-200 Dębica
  Centrala: 14 681 28 55
  tel. alarmowy 998
  e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl
  http://www.straz-debica.net/