Uwaga
Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Państwowa Straż Pożarna w Dębicy

Loading...

Działa na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 oraz Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy działa na terenie miasta Dębicy i powiatu dębickiego.

W skład Komendy Powiatowej PSP w Dębicy wchodzą dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze.

Zakres działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy obejmuje m.in.:
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
– wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
– rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Państwowa Straż Pożarna w Dębicy
ul. Poddęby 6 A
39-200 Dębica
Centrala: 14 681 28 55
tel. alarmowy 998
e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl
http://www.straz-debica.net/