Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wycinka drzew i krzewów

document
Wniosek o usuniecie drzew lub krzewów rosnących na terenie należącym do Gminy Miasta Dębica