Serwis informacyjny Miasta Dębica

Skład Rady Miejskiej

Rada Miejska w Dębicy to organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze uchwał podejmowanych przez Radę przyjmowane są m.in.: statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet miasta, wysokość podatków, plany zagospodarowania przestrzennego. W Radzie Miejskiej w Dębicy zasiada 21 radnych. Na czele Rady Miejskiej stoi przewodniczący oraz trzech wiceprzewodniczących.

Radni Rady Miejskiej w Dębicy

Biuro Rady Miejskiej tel. 14 683 81 52

Mateusz Cebula

Przewodniczący Rady Miejskiej
Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Mateusz Kutrzeba

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Członek Komisji Sportu

Andrzej Bal

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Sportu
Członek Komisji Kultury

Józef Sieradzki

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Członek Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Członek Komisji Sportu
Członek Komisji Kultury

Renata Barszcz

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Stanisław Ciszek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Marta Czekaj

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty

Monika Garduła

Członek Komisji Sportu

Sławomir Gleń

Przewodniczący Komisji Oświaty
Członek Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Paweł Hayn

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Jerzy Kula

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Piotr Michoń

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Szczepan Mroczek

Członek Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Joanna Ożóg

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jerzy Polniaszek

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji Rewizyjnej

Iwona Przydzielska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Oświaty

Adam Rogowski

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury

Ludmiła Stelmach-Kołodziej

Przewodnicząca Komisji Kultury
Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Oświaty

Katarzyna Rostowska-Machnik

Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kazimierz Sak

Wiceprzewodniczący Komisji Sportu

Leszek Żyłka

Członek Komisji Oświaty