Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Skład Rady Miejskiej

Loading...

Rada Miejska w Dębicy to organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze uchwał podejmowanych przez Radę przyjmowane są m.in.: statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet miasta, wysokość podatków, plany zagospodarowania przestrzennego. W Radzie Miejskiej w Dębicy zasiada 21 radnych. Na czele Rady Miejskiej stoi przewodniczący oraz trzech wiceprzewodniczących.

Radni Rady Miejskiej w Dębicy

Biuro Rady Miejskiej tel. 14 683 81 52

Józef Sieradzki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Sak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Szczepan Mroczek
Andrzej Bal
Renata Barszcz
Mateusz Cebula
Stanisław Ciszek
Marta Czekaj
Monika Garduła
Sławomir Gleń
Paweł Hayn
Jerzy Kula
Mateusz Kutrzeba
Piotr Michoń
Joanna Ożóg
Jerzy Polniaszek
Iwona Przydzielska
Adam Rogowski
Katarzyna Rostowska-Machnik
Ludmiła Stelmach-Kołodziej
Leszek Żyłka