Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wnioski i dokumenty

Loading...
document
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
document
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
document
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
document
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
document
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
document
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
document
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
document
Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
document
Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy