Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wnioski i dokumenty

Loading...
document
Pismo składane w trakcie procedury planistycznej
document
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
document
Wniosek o sporządzenie plany miejscowego
document
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
document
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
document
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
document
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
document
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
document
Wniosek o zmianę obowiązującego planu miejscowego (studium)
document
Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
document
Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy