Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zobowiązania wobec gminy (portal interesanta)

Loading...

Dzięki Portalowi Interesanta możesz na bieżąco sprawdzać i kontrolować swoje zobowiązania wobec miasta Dębica oraz uregulować je drogą  on-line – bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Portal Interesanta Urzędu Miejskiego w Dębicy dostępny jest dla interesantów na stronie internetowej Urzędu: https://debica.pl.

W celu zalogowania się do portalu wymagane jest posiadanie tzw. profilu zaufanego. Jeśli nie masz profilu zaufanego – załóż go. Szczegółową instrukcję znajdziesz na stronie: https://pz.gov.pl.

Za pomocą Portalu Interesanta bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić m.in.:
– stan swoich zobowiązań wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za wywóz odpadów komunalnych,
– wymiar podatku oraz wykaz nieruchomości za które naliczany jest twój podatek,
– wykaz pojazdów wg złożonych deklaracji, będący podstawą do naliczenia podatku od środków transportowych,
– historię płatności internetowych.

Jeśli posiadasz zobowiązania wobec Gminy Miasto Dębica będziesz mógł zapłacić podatek czy opłatę za pośrednictwem tej strony.

Zachęcamy do korzystania z Portalu Interesanta, który jest wygodnym i bezpiecznym narzędziem do realizacji spraw bez konieczności wychodzenia z domu – https://e-urzad.debica.pl.