Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zaświadczenia

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Rozwiń

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Rozwiń

Zaświadczenie stwierdzające stan zaległości w podatkach

Rozwiń