Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wykaz miejscowych planów

Loading...

Studium i plany miejscowe – Portal mapowy


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/1/99 terenu komunikacji w Dębicy – odcinek obwodnicy północnej miasta od skrzyżowania z ul. Rzeczną do ul. Świętosława, uchwalony Uchwałą nr XII/113/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 sierpnia 1999 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 1999 r. nr 33 poz. 1309)  (1,55 ha)

Uchwała nr XII/113/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/1/2000 terenu w obrębie ulic Kościuszki i Słonecznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXI/229/2000 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 czerwca 2000 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. nr 50 poz. 603) (1,5 ha)

Uchwała nr XXI/229/2000 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 czerwca 2000 r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2/2000 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ulicy Gajowej w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XXVII/312/2001 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 lutego 2001 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia  2001 r. nr 27 poz. 428) (1,57 ha )

Uchwała nr XXVII/312/2001 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 lutego 2001 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/2000 terenu budownictwa mieszkaniowego, usług i komunikacji w rejonie ul. Krakowskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XXX/353/01 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2001 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2001 r. nr 61 poz. 1052) (9,99 ha)

Uchwała nr XXX/353/01 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2001 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach trzech terenów położonych w rejonie ul. Metalowców (w sąsiedztwie WUCH-u) oraz jednego terenu położonego przy ul. Sandomierskiej i Transportowców w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XXXIX/473/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lutego 2002 r.  (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 21 marca 2002 r. nr 15 poz. 257) (12 ha)

Uchwała nr XXXIX/473/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lutego 2002 r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na obszarze miasta Dębica:
– nr 1/2002 terenu przy ul. Raczyńskich, (0,16 ha),
– nr 3/2002 terenu przy ul. 23 Sierpnia, (0,40 ha),
– nr 5/2002 terenu u zbiegu ulic Jana Pawła II i 3-go Maja, (0,6 ha),
– nr 6/2002 terenu u zbiegu ulic Szkolnej i Słonecznej, (0,14 ha),
uchwalone Uchwałą nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2002 r. nr 76 poz. 1462)

Uchwała nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 9/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego, położonego w rejonie ulicy Świętosława w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XLVIII/547/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r.  (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2002 r. nr 76 poz. 1464)  (2,8 ha)

Uchwała nr XLVIII/547/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 10/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego, położonego w rejonie ulicy Kościuszki w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XLVIII/546/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2002 r. Nr 76 poz. 1463) (2,6 ha)

Uchwała nr XLVIII/546/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica, obszaru przestrzeni publicznej, położonego przy ul. Sobieskiego i ul. Nosala w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XVIII/252/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 25 października 2004 r. nr 121 poz. 1390)  (6,23 ha)

Uchwała nr XVIII/252/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica nr 2/2004 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w rejonie ulic Starzyńskiego, Granicznej i Energetycznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XXXIII/424/05 Rady Miasta Dębica z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego nr 158 poz. 2867 z dnia 10 grudnia 2005 r.)  (19 ha)

Uchwała nr XXXIII/424/05 Rady Miasta Dębica z dnia 29 listopada 2005 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica nr 1/2004/2005/2006 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług, w rejonie ul. Kosynierów Racławickich, ul. Rzecznej i ul. Świętosława w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XL/541/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2006 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego nr 124 poz. 1701 z dnia 6 października 2006 r.) (29 ha)

Uchwała nr XL/541/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica nr 3/2004 miasta Dębica, obszaru położonego w obrębie ulicy Kawęczyńskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XV/229/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego nr 14 poz. 323 z dnia 29 lutego 2008 r.) (104,36 ha)

Uchwała nr XV/229/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica nr 2/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ul. Rzeszowskiej i ul. Rajskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XXXIV/540/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego nr 85 poz. 1910 z dnia 10 listopada 2009 r.) (5,99 ha)

Uchwała nr XXXIV/540/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/2006 miasta Dębica, obszar w obrębie ul. Mościckiego w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego nr 7 poz. 150 z dnia 25 stycznia 2010 r.) (28,47 ha)

Uchwała nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 grudnia 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2009 miasta Dębica, obszaru położonego pomiędzy ul. Strumskiego i ul. Kościuszki w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2011 r. nr 91 poz. 1510) (2,64 ha)

Uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 miasta Dębicy,
obszar w obrębie osiedla Wolica I. w Dębicy, uchwalony Uchwałą nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2011 r. Nr 91 poz. 1511) (12,91 ha)

– zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 miasta Dębicy, obszar w obrębie osiedla Wolica I. w Dębicy uchwalonego Uchwałą nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r., przyjęta Uchwałą nr XXXV/378/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 czerwca 2017 r.

Uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr XXXV/378/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 czerwca 2017 r.

Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy, zatwierdzony Uchwałą nr XVIII/187/11Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz. U. woj. Podkarpackiego nr 188 poz. 2945 z dnia 3 grudnia 2011 r.) (26 ha)

Uchwała nr XVIII/187/11Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy, zatwierdzony uchwałą nr XXXI/341/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. U. woj.  Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 1758) (70,0872 ha)

Uchwała nr XXXI/341/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r.

Łączna powierzchnia planów 383,8272 ha
Powierzchnia miasta 3376,1917 ha
11,37% – procentowe pokrycie miasta planami

Uchwała Nr L/372/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 listopada 2021r. W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica- 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy.

Uchwała nr L/372/2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Uchwała Nr L/373/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 listopada 2021r. W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy.

Uchwała nr L/373/2021

Załącznik

UCHWAŁA NR LIV/407/2022 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy.

Załącznik

UCHWAŁA NR LXV/483/2022 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 17 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 w rejonie ulic Rzeszowskiej i Rajskiej w Dębicy

MPZP ul. Rzeszowska i Rajska Załącznik nr 1
Legenda do Załącznika nr 1

UCHWAŁA Nr LXV/482/2022 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 17 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Rzeszowskiej i Rajskiej w Dębicy

ZMIANA SUIKZP DĘBICY KIERUNKI Załącznik nr 2
Legenda do Załącznika nr 2

ZMIANA SUIKZP DĘBICY INFRASTRUKTURA Załącznik nr 3
Legenda do Załącznika nr 3

Zmiana SUIKZP UWARUNKOWANIA Załącznik nr 4

UCHWAŁA Nr LXIX/495/2022 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w rejonie ulicy Rzecznej w Dębicy

MPZP w rejonie ulicy Rzecznej w Dębicy Załącznik nr 1
Legenda do Załącznika nr 1

Uchwała Nr LXXX/573/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy

MPZP ul. Głowackiego Załącznik nr 1
Legenda do Załącznika nr 1

Uchwała Nr LXXXIII/606/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 – „Budzisz”

SUiKZP Budzisz Załącznik nr 2
Legenda do Załącznika nr 2
SUiKZP Budzisz Załącznik nr 3
Legenda do Załącznika nr 3
SUiKZP Budzisz Załącznik nr 4
Legenda do Załącznika nr 4
SUiKZP Budzisz Załącznik nr 5
Legenda do Załącznika nr 5
SUiKZP Budzisz Załącznik nr 6
Legenda do Załącznika nr 6
SUiKZP Budzisz Załącznik nr 7
Legenda do Załącznika nr 7

Uchwała Nr …………. Rady Miejskiej w Dębicy z dnia ………………… r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz”

MPZP ul. Budzisz Załącznik nr 1
Legenda do Załącznika nr 1