Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Deklaracje i wnioski – druki do pobrania

Loading...

Opłata za gospodarowanie odpadami w 2023 roku wynosi:

  • 27,00 zł od osoby
document
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zabudowa jednorodzinna
document
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zabudowa wielorodzinna
document
Oświadczenie osoby zobowiazanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rodziny wielodzietne
document
Wniosek o wpis do rejestru zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Dębica
document
Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych
document
Informacja dla podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne z terenu Miasta Dębica
document
Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – seniorzy
document
deklaracja bloki
document
deklaracja domy
document
oświadczenie
document
zlecenie przywiezienia odpadów do PSZOK
document
upoważnienie na PSZOK