Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego “Dębicki wieczór uwielbienia prowadzony przez Kościół dla zabieganych”

Wtorek, 25 maja 2021
Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dębicki wieczór uwielbienia prowadzony przez Kościół dla zabieganych” w okresie od 02.06.2021 r. do 07.06.2021 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Jadwigi z siedzibą w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 9. Każdy w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty