Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Edukacja ekologiczna

Loading...

Miasto Dębica otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Rozwój bazy edukacji ekologicznej poprzez zakup mierników jakości powietrza oraz tablic informacyjnych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Dębica wraz z upowszechnieniem wiedzy ekologicznej”.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie oraz poszerzenie wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

Dotacja wynosząca 10 000 zł zostanie przeznaczona na zakup mierników powietrza, ekrany zewnętrzne i wewnętrzne prezentujące wyniki jakości powietrza w naszym mieście oraz materiały edukacyjne dla szkół.

Materiały edukacyjne „Weź nie truj! Program na rzecz czystego powietrza”

Plakaty i ulotki  „Weź nie truj” – fakty i mity na temat SMOGU:

Materiały dla nauczycieli w trzech blokach tematycznych:
Poradnik dla nauczyciela

1. Dla klas 1-3 – Co wisi w powietrzu?

2. Dla klas 3-4 – Co wisi w powietrzu?

3. Dla klas 7-8 – Wstrzymaj oddech – SMOG – talk! 

Miasto Dębica zdobyło dotację na edukację ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach projektu organizowane są konkursy – plastyczny „W świecie zwierząt z recyklingu” dla uczniów klas I-V oraz filmowy ,,Jak poprawnie segregować śmieci?” dla młodzieży z klas VI-VIII.

Konkursy ekologiczne dla uczniów miejskich szkół

Film „Eko Agent”, jak segregować odpady