Uwaga!
DĘBICA DLA UKRAINY – akcja pomocy
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Lokalizacja miejsc płatnego parkowania

Loading...

Strefa płatnego parkowania „0” obowiązuje w obrębie ulicy Rynek.

Strefa płatnego parkowania „I” obowiązuje w obrębie ulic: Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Batorego), Żuławskiego, Piekarskiej, Kolejowej, Żeromskiego.

Stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Czas parkowania0,5 godzinyOpłata za 1 godzinęOpłata za 2 godzinęOpłata za 3 godzinęOpłata za 4 i 5 godzinęBilet całodniowy
Strefa 01,50 zł2,00 zł2,40 zł2,80 zł2,00 zł10,00 zł
Strefa I0,80 zł1,30 zł1,60 zł1,90 zł1,30 zł8,00 zł

Wysokość opłat za abonamenty

Rozwiń

Zerowa stawka opłaty za parkowanie

Rozwiń

W przypadku nie uiszczenia opłaty parkingowej w należnej wysokości, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł. w przypadku uiszczenia kwoty w terminie do siedmiu dni oraz 100,00 zł. w przypadku uiszczenia kwoty w terminie powyżej siedmiu dni. Opłatę podwyższoną uiszcza, się w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu podane w zawiadomieniu o stwierdzeniu braku należnej opłaty. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Opłata za parkowanie z aplikacją PANGO

Rozpoczęcie korzystania z Systemu Pango wymaga pobrania aplikacji ze sklepu Google Play lub Apple AppStore. Osoby, które nie posiadają smartfona mogą po rejestracji przez stronę pango.pl zlecać parkowanie za pomocą komend SMS lub połączenia telefonicznego z numerem 222 700 000. Do założenia konta potrzebny jest tylko numer telefonu. Operator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z rozwiązania ponad opłaty za czas parkowania. Pojazd kierowcy, który korzysta z Pango musi być oznaczony naklejką lub kartą z napisem PANGO pozostawioną za przednią szybą pojazdu.

Pango przygotowało specjalną ofertę dla użytkowników dębickiej strefy płatnego parkowania. Pierwsze ciągłe 3 godziny parkowania po wpisaniu kodu START po rejestracji w systemie będą dla kierowców za darmo. Promocja trwa do końca 2020 r.

Dowiedz się więcej o aplikacji PANGO